Wszystko, co istnieje, albo zostało stworzone, albo nie stworzone. Nie stworzony jest tylko i wyłącznie Bóg. Istnieć może tylko jedno nie stworzone, albowiem gdyby było ich więcej, wówczas musiałoby też istnieć więcej wiecznych; „nie stworzone” i „wieczne” jest bowiem tak z sobą związane, że jedno nie istnieje bez drugiego. Gdyby więc było więcej wiecznych, wtedy musiałoby być także więcej nieskończonych, gdyż i tutaj występuje ścisła zależność: wieczne jest zawsze nieskończone, i odwrotnie. Istnieć może jednak tylko jedno nieskończone – gdybyśmy przyjęli dwoistość nieskończonego, to musielibyśmy przyznać, że jedno i drugie jest skończone a zatem: tylko i wyłącznie Bóg nie został stworzony. To jest źródło i podstawa naszego pierwszego artykułu wiary: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”; możemy więc twierdzić, że posiadamy niezawodną wiarę jako mocną ufność pokładaną w jednym jedynym Stworzycielu. Poganie i wszyscy bezbożnicy, którzy ufność pokładają w stworzeniu, muszą wyznać, że ich wiara lub przekonania mogą ich zwieść [...]. Kto natomiast pokłada ufność w Stworzycielu, Podstawowej Zasadzie wszystkich rzeczy – która sarna nie mając nigdy początku wydała na świat wszystko inne – temu nie można zarzucić, że błądzi...

Pełny tekst

Copyright © 2007-2019
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27