Podczas studiów w Wiedniu i Bazylei Ulryk Zwingli zapoznał się z arystotelesowskim obrazem świata. Na jego wykształcenie teologiczne, zdobywane pod kierunkiem Thomasa Wyttenbacha, wywarli wpływ tacy scholastycy, jak Piotr Lombard, Duns Szkot i Tomasz z Akwinu. Ponadto do. roku 1514 Zwingli pasjonował się ideami humanizmu. Ewolucja jego poglądów następuje od wspomnianego roku 1514, kiedy to zetknął się bliżej z religijnym pisarstwem Erazma z Rotterdamu, którego wiosną 1515 r. odwiedził w Bazylei. Odtąd przez kilka następnych lat będzie świadomym erazmianistą. Pod wpływem Erazma ograniczy swoje studia przeważnie do Nowego Testamentu i ojców Kościoła. Szczególne wrażenie wywarł na nim chrystocentryzm Erazma w sprawach moralności: Chrystus naucza, jak mamy (wypełniać wolę Bożą, a Ewangelie, przede wszystkim zaś Kazanie na Górze, zawierają moralny zakon Chrystusa. Osiem lat później Zwingli oświadczy, że już na przełomie 1514-1515 nauczył się od Erazma nowego spojrzenia na zasady: solus Christus i sola scriptura.

Pełny tekst

Copyright © 2007-2019
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27