W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia przyjęto budżet na 2020 r. oraz dyskutowano na temat zaproponowanych zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła.

Sesja Synodu odbyła się 16 listopada. Rozpoczęła się nabożeństwem w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, podczas którego kazanie wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. Michał Jabłoński. – Kościół reformowany – to znaczy ten, który podlegał i nadal podlega reformacji. Jest on jednak również Kościołem reformującym – to znaczy wpływającym na swoich członków i formującym ich – mówił kaznodzieja.

Po nabożeństwie synodałowie przeszli na obrady do budynku parafialnego. Podczas posiedzenia odbyła się ożywiona dyskusja na temat zaproponowanych przez synodalną komisję prawa zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła. Część synodałów sprzeciwiła się propozycjom zmian. Punktami sporu były m.in. takie propozycje, jak: wykreślenie z Prawa wewnętrznego odwołania do niektórych ksiąg wyznaniowych i dokumentów kościelnych (Druga konfesja helwecka, Agenda gdańska), zmniejszenie liczby członków Synodu i zachwianie przez to proporcji pomiędzy członkami z wyboru i z urzędu, odebranie Synodowi kompetencji dyscyplinarnych czy wzmocnienie roli Konsystorza.

Więcej: jednota.pl

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27