Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.
Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. [Iz 9,1-2]

Narodzenie Pańskie to święto początku spełniania się obietnicy - jeszcze nie jej pełnia, która przyjdzie w Wielkanocy, ale już znak łaski i pojednania Boga z człowiekiem. Narodzenie Pańskie to nowy początek, nowa droga, nowa radość.
Dlatego w imieniu całej wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP chcielibyśmy przekazać życzenia radości z każdego nowego początku, Bożego prowadzenia i światłości na wszystkich nowych drogach, które w nadchodzącym roku Pańskim się otworzą, a na koniec tych dróg dobrego żniwa, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Thou hast multiplied the nation, and not increased the joy: they joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil. [Isa 9:2-3]

The Nativity of our Lord is the feast of the beginning of the fulfillment of God’s promises - not their fulfillment as such, which comes in the Easter Sunday, but nonetheless the sign of grace and reconciliation between God and men. The Nativity is a new beginning, a new path, a new joy.
We would like to therefore express the wishes of the Evangelical-Reformed community in Poland - the wishes of joy from every new beginning, God’s guidance and light on all of the new paths, that may manifest themselves in the coming year, and in the end of those paths - of the good and joyful harvest, for the glory of our Lord and the benefit of His people.

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27