W JEDNOCIE 1/2020 m.in.: Żydzi i chrześcijanie wobec Auschwitz, tożsamość ewangelicko-reformowana, 20 lat wspólnej deklaracji o chrzcie, omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina, jak pomagać by nie upokarzać,  Deklaracja Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w sprawie kryzysu klimatycznego, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

(10 zł papier, 5 zł pdf)

Spis treści

3 Karl Barth
Cytat

3 Jarosław Świderski: Auschwitz – co powinno nam zostać w pamięci?
Felieton „Co wy na to?”

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

4 ks. Michał Koktysz: Noc Piotra

5 Matylda Winnicka: Noc Piotra

6 Nasza tożsamość
Monika Polkowska, Wojciech Dusiński, Grażyna Puczyłowska i Sebastian Roszak opowiadają o tym, czym dla nich osobiście jest tożsamość ewangelicko-reformowana

9 Marta Glińska: Moja późna konwersja
Najważniejsze, że jestem w Kościele reformowanym i stale się reformującym według Słowa Bożego

WYDARZENIA

11 Jak Kościoły mogą być eko?

12 Ewangelik reformowany na Jasnej Górze

13 Skarbonka Diakonijna 2020

13 Krótko

14 Życzliwymi bądźmy – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

16 Jerzy Sojka: 20 lat wspólnej deklaracji o chrzcie
Co mówi i skąd czerpie inspiracje ekumeniczna deklaracja „Sakrament Chrztu znakiem jedności” z 2000 r.

17 Sakrament Chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia
Tekst dokumentu z 2000 r.

ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE WOBEC AUSCHWITZ

20 Stanisław Krajewski: Żydowskie interpretacje Zagłady
Czy religijne podejście do Szoa, które by nie uwłaczało pamięci ofiar, jest w ogóle możliwe?

24 Joanna Barcik: O myśleniu, które wyrasta z wstrząsu i milczenia
Katastrofa Auschwitz odsłoniła dramatyczną niewystarczalność tradycyjnego języka religijnego

29 Ewa Jóźwiak: Pod wspólnym niebem – cz. 1
Zagłada a przełom w relacjach chrześcijańsko-żydowskich

34 Michał Karski: Biblia ich motywowała
Jak reformowany pastor wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy we Francji uratowali przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich

37 Deklaracja Kościoła Krajowego Lippe z okazji 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau
Tekst deklaracji

38 Mirosław Prajzendanc: Kilka słów o szkole
O Ekumenicznej Szkole Biblijnej w Łodzi opowiada jeden z jej słuchaczy

39 ks. Tomasz Pieczko: Chrystus: król, kapłan, prorok
Katechizm Genewski Jana Kalwina – cz. 6

41 Deklaracja Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w sprawie kryzysu klimatycznego
Tekst deklaracji

43 Tadeusz Zieliński: Ustawa 447 i polski problem
Moralny problem Polaków z mieniem pożydowskim jest wciąż aktualny

45 Joanna Kluczyńska: Upokorzeni pomocą
Jak umiejętnie i skutecznie pomagać potrzebującym nie upokarzając ich przy tym

Zobacz też: jednota.pl

Copyright © 2007-2021
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22