2022 rok

STYCZEŃ
1 stycznia – sobota – Nowy Rok – Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus
2 stycznia – 1. niedziela po Narodzeniu Pańskim
6 stycznia – czwartek – Święto Epifanii
9 stycznia – 1. niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego
16 stycznia – 2. niedziela po Epifanii
18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
23 stycznia – 3. niedziela po Epifanii
30 stycznia – ostatnia niedziela po Epifanii

LUTY
6 lutego – 4. niedziela przed Postem
13 lutego – 3. niedziela przed Postem (Septuagesime – 70 dni przed Wielkanocą
20 lutego – 3. niedziela przed Postem (Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą)
27 lutego – niedziela Przedpostna (Estomihi – Bądź mi skałą obronną! Ps 31,36)

MARZEC
2 marca – środa – Popielec – Dzień Pokuty i Modlitwy – początek Czasu Pasyjnego
4 marca – piątek – Światowy Dzień Modlitwy
6 marca –1. niedziela Pasyjna (Invocavit – Wzywać mnie będzie. Ps 91,15) – Niedziela Diakonii
13 marca – 2. niedziela Pasyjna (Reminiscere – Pamiętaj, Panie. Ps 25,6)
20 marca – 3. niedziela Pasyjna (Oculi – Oczy moje patrzą na Pana. Ps 25,15)
27 marca – 4. niedziela Pasyjna (Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10)

KWIECIEŃ
3 kwietnia – 5. niedziela Pasyjna (Judica – Bądź sędzią moim, Boże. Ps 43,1)
10 kwietnia – 6. Niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa – Pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy
14 kwietnia – Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Wieczerzy Pańskiej
15 kwietnia – Wielki Piątek – Pamiątka śmierci Pana Jezusa
17 kwietnia – Niedziela Wielkanocna – 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
18 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny – 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
24 kwietnia – 1. niedziela po Wielkanocy (Quasimodogeniti – Jan nowo narodzone niemowlęta. 1P 2,2)

MAJ
1 maja – 2. niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini – Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5)
8 maja – 3. niedziela po Wielkanocy (Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga. Ps 66,1)
15 maja – 4. niedziela po Wielkanocy (Cantate – Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ps 98,1)
22 maja – 5. niedziela po Wielkanocy (Rogate – Proście! Mt 7,7a)
26 maja – czwartek – Wniebowstąpienie Pańskie
29 maja – 6. niedziela po Wielkanocy (Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7)

CZERWIEC
5 czerwca – niedziela – 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego
6 czerwca– poniedziałek – 2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego
12 czerwca – niedziela – Święto Trójcy Świętej
16 czerwca – czwartek – Święto Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa
19 czerwca –1. niedziela po Trójcy Świętej
26 czerwca – 2. niedziela po Trójcy Świętej

LIPIEC
3 lipca – 3. niedziela po Trójcy Świętej
10 czerwca – 4. niedziela po Trójcy Świętej
17 lipca – 5. niedziela po Trójcy Świętej
24 lipca – 6. niedziela po Trójcy Świętej
31 lipca – 7. niedziela po Trójcy Świętej

SIERPIEŃ
6 sierpnia – sobota – Święto Przemienienia Pańskiego
7 sierpnia – 8. niedziela po Trójcy Świętej
14 sierpnia – 9. niedziela po Trójcy Świętej
21 sierpnia – 10. niedziela po Trójcy Świętej – Wspomnienie zniszczenia Jerozolimy – Niedziela Izraela;
28 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej

WRZESIEŃ
4 września – 12. niedziela po Trójcy Świętej
11 września – 13. niedziela po Trójcy Świętej
18 września – 14. niedziela po Trójcy Świętej
25 września – 15. niedziela po Trójcy Świętej

PAŹDZIERNIK
2 października – 16. niedziela po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw
9 października – 17. niedziela po Trójcy Świętej
16 października – 18. niedziela po Trójcy Świętej
23 października – 19. niedziela po Trójcy Świętej
30 października – 20. niedziela po Trójcy Świętej
31 października – poniedziałek – Pamiątka Reformacji

LISTOPAD
1 listopada – wtorek– Pamiątka Umarłych
6 listopada – 3. niedziela przed końcem roku kościelnego
13 listopada – przedostania niedziela roku kościelnego
20 listopada – ostatnia niedziela roku kościelnego – Niedziela Wieczności
27 listopada – 1. niedziela w Adwencie

GRUDZIEŃ
4 grudnia – 2. niedziela w Adwencie
11 grudnia – 3. niedziela w Adwencie
18 grudnia – 4. niedziela w Adwencie
24 grudnia – sobota – Wigilia Narodzenia Pańskiego
25 grudnia – niedziela – 1. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
26 grudnia – poniedziałek – 2. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
31 grudnia – sobota – zakończenie roku


 

2021 rok

STYCZEŃ
1 stycznia – piątek – Nowy Rok – Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus
Ps 8,2-110; Joz 1,1-9; Łk 4,16-21; kazanie: Flp 4,10-13 (14-20)
3 stycznia – 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim
Ps 100; Iz 61,1-3(4.9)10-11; 1J 5,11-13; kazanie Łk 2,41-52
6 stycznia – środa – Święto Epifanii
Ps 72,1-3.10-12.17b-19; Ef 3,1-7; Mt 2,1-12; kazanie: Iz 60,1-6
10 stycznia – 1. niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego
Ps 89,2-5.27-30; Joz 3,5-11.17; Mt 3,13-17; kazanie Rz 12,1-8
17 stycznia – 2. niedziela po Epifanii
Ps 105,1-8; Wj 33,18-23; 1Kor 2,1-10; kazanie J 2,1-11
18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
24 stycznia – 3. niedziela po Epifanii
Ps 86,1-2.5-11; Rz 1,13-17; Mt 8,5-13; kazanie Rt 1,1-19a
31 stycznia – ostatnia niedziela po Epifanii
Ps 97; Wj 3,1-8a(8b.9)10(11-12)13-14(15); Mt 17,1-9; kazanie 2P 1,16-19(20-21)

LUTY
7 lutego – 2. niedziela przed Postem (Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą)
Ps 119,89-92.103-105.116; Iz 55,(6-7)8-12a; Hbr 4,12-13; kazanie Łk 8,4-8(9-15)
14 lutego – niedziela Przedpostna (Estomihi – Bądź mi skałą obronną! Ps 31,36)
Ps 31,2-6.8-9.16.17; 1Kor 13,1-13; Mk 8,31-38 kazanie Iz 58,1-9a
17 lutego – środa – Popielec – Dzień Pokuty i Modlitwy – początek Czasu Pasyjnego
Ps 51,3-6.11-14; 2P 1,2-11; Mt 6,16-21; kazanie Ps 51,1-14(15-21)
21 lutego –1. niedziela Pasyjna (Invocavit – Wzywać mnie będzie. Ps 91,15) – Niedziela Diakonii
Ps 91,1-6.9-12; Rdz 3,1-19(20-24); Hbr 4,14-16; kazanie J 13,21-30
28 lutego – 2. niedziela Pasyjna (Reminiscere – Pamiętaj, Panie. Ps 25,6)
Ps 25,1-9; Rz 5,1-5(6-11); J 3,14-21; kazanie: Iz 5,1-7

MARZEC
5 marca – piątek – Światowy Dzień Modlitwy
7 marca – 3. niedziela Pasyjna (Oculi – Oczy moje patrzą na Pana. Ps 25,15)
Ps 34,16-23; 1Krl 19,1-8(9-13a); Łk 9,57-62; kazanie Ef 5,1-2(3-7)8-9
13 marca – 4. niedziela Pasyjna (Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10)
Ps 84,2-13; Iz 54,7-10; 2Kor 1,3-7; kazanie J 12,20-24
21 marca – 5. niedziela Pasyjna (Judica – Bądź sędzią moim, Boże. Ps 43,1)
Ps 43; Hbr 5,(1-6)7-9(10); J 18,28-19,5; kazanie Hi 19,19-27
28 marca – 6. Niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa – Pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy
Ps 69,2-4.8-10.21b.22.30; Iż 50,4-9; J 12,12-19; kazanie Hbr 11,1-2(8-12.39-40); 12,1-3

KWIECIEŃ
1 kwietnia – Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Wieczerzy Pańskiej
Ps 111; Wj 12,1-4(5)6-8(9)10-14; 1Kor 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a); kazanie Mt 26,17-30
2 kwietnia – Wielki Piątek – Pamiątka śmierci Pana Jezusa
Ps22,2-6.12.16.19-20; 2Kor 5,(14b-18)19-21; J 19,16-30; kazanie Iz 52,13-15;53,1-12
4 kwietnia – Niedziela Wielkanocna – 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Ps 118,14-24; 1Kor 15,1-11; Mk 16,1-8; kazanie Wj 14,8-14.19-23.28-30a;15,20-21
5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny – 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Ps 118,14-24; Iż 25,6-9; Łk 24,13-35; kazanie Obj 5,6-14
11 kwietnia – 1. niedziela po Wielkanocy (Quasimodogeniti – Jan nowo narodzone niemowlęta. 1P 2,2)
Ps 116,1-9.13; Iz 40,26-31; 1P 1,3-9; kazanie J 21,1-14
18 kwietnia – 2. niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini – Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5)
Ps 23; 1P 2,21b-25; J 10,11-16(27-30); kazanie Ez 34,1.2(3-9)10-16.31
25 kwietnia – 3. niedziela po Wielkanocy (Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga. Ps 66,1)
Ps 66,1-9; Rdz 1,1-4a(4b-25)26-28(29.30)31a(31b);2,1-4a; J 15,1-8; kazanie Dz 17,22-34

MAJ
2 maja – 4. niedziela po Wielkanocy (Cantate – Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ps 98,1)
Ps 98; 1Sm 16,14-23; Kol 3,12-17; kazanie Łk 19,37-40
9 maja – 5. niedziela po Wielkanocy (Rogate – Proście! Mt 7,7a)
Ps 95,1-7b; 1Tm 2,1-6a; Łk 11-1-4(5-13); kazanie Dn 9,4-5.16-19
13 maja – czwartek – Wniebowstąpienie Pańskie
Ps 47,2-10; 1Krl 8,22-24.26-28; Łk 24,(44-49)50-53; kazanie Ef 1,(15-20a)20b-23
16 maja – 6. niedziela po Wielkanocy (Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7)
Ps 27,1.7-14; Jr 31,31-34; Ef 3,14-21; kazanie J 7,37-39
23 maja – niedziela – 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego
Ps 118,24-29; Dz 2,1-21; J 14,15-19(20-23a)23b-27; kazanie Rdz 11,1-9
24 maja – poniedziałek – 2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego
Ps 118,24-29; Lb 11,11-12.14-17.24-25(26-30); J 20,19-23; kazanie 1Kor 12,4-11
30 maja – niedziela – Święto Trójcy Świętej
Ps 113; Iz 6,1-8(9-13); Rz 11,(32)33-36; kazanie J 3,1-8(9-13)

CZERWIEC
3 czerwca – czwartek – Święto Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa
6 czerwca –1. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 34,2-11; 1J 4,(13-16a)16b-21; Łk 16,19-31; kazanie Jon 1,1-2.2(3-10)11
13 czerwca – 2. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 36,6-10; Iż 55,1-5; Łk 14,(15)16-24; kazanie 1Kor 14,1-12(23-25)
20 czerwca – 3. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 103,1-13; Mi 7,18-20; 1Tm 1,12-17; kazanie Łk 15,1-10
27 czerwca – 4. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 42,2-6; Rz 12,17-21; Łk 6,36-42; Rdz 50,15-21

LIPIEC
4 lipca – 5. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 73,1-3.8-10.2-26.28; Rdz 12,1-4a; Łk 5,1-11; kazanie 1Kor 18-25
11 lipca – 6. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 139,1-16.23-24; Iz 43,1-7; Rz 6,3-8(9-11); kazanie Mt 28,16-20
18 lipca – 7. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 107,1-9; Dz 2,41-47; J 6,1-15; kazanie 1 Krl 17,1-16
25 lipca – 8. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 48,2.3a.9-15; Iz 2,1-5; Mt 5,13-16; kazanie 1 Kor 6,9-14(15-18)19-20

SIERPIEŃ
1 sierpnia – 9. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 63,2-9; Jr 1,4-10; Flp 3,(4b-6)7-14; kazanie Mt 7,24-27
8 sierpnia – 10. niedziela po Trójcy Świętej – Wspomnienie zniszczenia Jerozolimy;
Ps 74,1-3.8-11.20-21; Rz 9,1-5; Łk 19,41-48; kazanie Iz 27,2-9;
– Niedziela Izraela; Ps 122; Rz 11,25-31; Mk 12,28-34; kazanie Wj 19,1-6
15 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 145,1-2.14.17-21; 2Sm 12,1-10.13-15a; Łk 18,9-14; kazanie Ef 2,4-10
22 sierpnia – 12. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 147,1-6.11;Iz 29,17-24; Dz 9,1-20; kazanie Mk 7,31-37
29 sierpnia – 13. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 112; 1J 4,7-12; Łk 10,25-37; kazanie Rdz 4,1-16a

WRZESIEŃ
5 września – 14. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 146; Rdz 28,10-19a(19b-22; Łk 17,11-19; kazanie 1 Tes 5,14-24
12 września – 15. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 127,1-2; Rdz 2,4b-9(10-14)15(18-25); 1P 5,5b-11; kazanie Łk 17,5-6
19 września – 16. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 68,4-7.20-21.35-36; 2Tm 1,7-10; J11,1(2)3.17-27(28-38a)38b-45; kazanie Tr 3,22-26.31-32
26 września – 17. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 138; Iz 49,1-6; Mt 15,21-28; kazanie Rz 10,9-17(18)

PAŹDZIERNIK
3 października – 18. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 1; Wj 20,1-17; Ef 5,15-20; kazanie Mk 10,17-27
– Dziękczynne Święto Żniw
Ps 104,10-15.27-30.33; Pwt8,7-18; Mk 8,1-9; kazanie 2Kor 9,6-15
10 października – 19. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 32,1-7; Jk 5,13-16; Mk  2,1-12; kazanie Iz 38,9-20
17 października – 20. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 119,101-108; 2Kor 3,3-6(7-9); Mk 10,2-9(10-12)13-16; kazanie Kz 12,1-7
20 października – 21. niedziela po Trójcy Świętej
Ps 19,8-14; Jr 29,1.4-7(8-9)10-14; Ef 6,10-17; kazanie Mt 10,34-39
31 października – 22 niedziela po Trójcy Świętej
Ps 143,1-10; Rz7,14-25a; Mt 18,21-35; kazanie Iz 44,21-23
 – Pamiątka Reformacji
Ps 46,2-8; Pwt 6,4-9; Mt 5,1-10(11-12); kazanie Ga 5,1-6

LISTOPAD
1 listopada – poniedziałek– Pamiątka Umarłych
Ps 102; 1Kor 15,35-38.42-44a; J 5,24-29; kazanie Pwt 34,1-8
7 listopada – 3. niedziela przed końcem roku kościelnego
Ps 85,9-14; Rz 8,18-25; Łk 17,20-24(25-30); kazanie Ps 85
14 listopada – przedostania niedziela roku kościelnego
Ps 50,1.4-6.14-15.23; Hi 14,1-6(7-12)13(14)15-17; Mt 25,31-46; kazanie 2Kor 5,1-10
21 listopada – ostatnia niedziela roku kościelnego – Niedziela Wieczności
Ps 126; Obj 21,1-7; Mt 25,1-13; kazanie Iz 65,17-19(20-22)23-25
28 listopada – 1. niedziela w Adwencie
Ps 24; Rz 13,8-12; Mt 21,1-11; kazanie Jr 23,5-8

GRUDZIEŃ
5 grudnia – 2. niedziela w Adwencie
Ps 80,2-3.5-6.15-16.19-20; Jk 5,7-8(9-11); Łk 21,25-33; kazanie Iz 63,15-64,3
12 grudnia – 3. niedziela w Adwencie
Ps 85,2-8; Iz 40,1-11; Łk 1,67-79; kazanie 1Kor 4,1-5
19 grudnia – 4. niedziela w Adwencie
Ps 102,13-14.16-18.20-23; Flp 4,4-7; Iz 62,1-5; kazanie Łk 1,26-38(39-56)
24 grudnia – piątek – Wigilia Narodzenia Pańskiego
Ps 96,1-3.7-13; Ga 4,4-7; Łk 2,1-20; kazanie Mi 5,1-4a
25 grudnia – sobota – 1. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
– jutrznia i pasterka Ps 96,1-3.7-13; Za 2,14-17; Łk 2,1-20; kazanie Tt 2,11-14;
–Święto Narodzenia Pańskiego Ps 96,1-3.7-13; Iz 52,7-10; J 1,1-5.9-14(16-18); kazanie 1J 3,1-2(3-5)
26 grudnia – niedziela – 2. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
Ps 96,1-3.7-13; Hbr 1,1-4(5-14); Mt 1,18-25; kazanie Iz 7,10-14
31 grudnia – piątek – zakończenie roku
Ps 121; Kz 3,1-15; Rz 8,31b-39; kazanie Mt 13,24-30

 

 

 

2020 rok

styczeń
1 stycznia – środa – Nowy Rok – Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus
5 stycznia – 2. niedziela po narodzeniu Pańskim
6 stycznia – poniedziałek – Święto Epifanii
12 stycznia – 1. niedziela po Epifanii, Święto Chrztu Pańskiego
19 stycznia – 2. niedziela po Epifanii
18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
26 stycznia – 3. niedziela po Epifanii

luty
2 lutego – ostatnia niedziela po Epifanii
9 lutego – 3. niedziela przed Postem (Septuagesimae – 70 dni przed Wielkanocą)
16 lutego –2. niedziela przed Postem (Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą)
23 lutego – niedziela Przedpostna (Estomihi – Bądź mi skałą obronną! Ps 31,36)
26 lutego – środa – Popielec – Dzień Pokuty i Modlitwy – początek czasu pasyjnego

marzec
1 marca – 1. niedziela Pasyjna (Invocavit – Wzywać mnie będzie… Ps 91,15)
6 marca – Światowy Dzień Modlitwy
8 marca – 2. niedziela Pasyjna (Reminiscere – Pamiętaj, Panie… Ps 25,6)
15 marca –3. Niedziela Pasyjna (Oculi – Oczy moje patrzą na Pana. Ps 25,15)
22 marca – 4. niedziela Pasyjna (Laetare – Radujcie się z Jeruzalemem… Iz 66,10)
29 marca – 5. niedziela Pasyjna (Judica – Bądź sędzią moim, Boże… Ps 43,1)

kwiecień
5 kwietnia – 6. niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa – Pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy
9 kwietnia – Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia Wieczerzy Pańskiej
10 kwietnia – Wielki Piątek – Pamiątka śmierci Pana Jezusa
12 kwietnia – Niedziela Wielkanocna – 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny – 2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
19 kwietnia – 1. niedziela po Wielkanocy (QuasimodogenitiJak nowo narodzone niemowlęta. 1 P 2,2)
26 kwietnia – 2. niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini – Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5)

maj
3 maja – 3. niedziela po Wielkanocy (JubilateRadośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1)
10 kwietnia – 4. niedziela po Wielkanocy (CantateŚpiewajcie Panu pieśń nową... Ps 98,1)
17 maja – 5. niedziela po Wielkanocy (RogateProście! Mt 7,7a)
21 maja – czwartek – Wniebowstąpienie Pańskie
24 maja – 6. niedziela po Wielkanocy (Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7)
31 maja – niedziela – 1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

czerwiec
1 czerwca – poniedziałek – 2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego
7 czerwca – niedziela – Święto Trójcy Świętej
11 czerwca – czwartek – Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
14 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej
21 czerwca – 2. niedziela po Trójcy Świętej
28 czerwca – 3. niedziela po Trójcy Świętej

lipiec
5 lipca – 4. niedziela po Trójcy Świętej
12 lipca – 5. niedziela po Trójcy Świętej
19 lipca – 6. niedziela po Trójcy Świętej
26 lipca – 7. niedziela po Trójcy Świętej

sierpień
2 sierpnia – 8. niedziela po Trójcy Świętej
6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego
9 sierpnia – 9. niedziela po Trójcy Świętej
16 sierpnia – 10. niedziela po Trójcy Świętej – Wspomnienie zniszczenia Jerozolimy, Niedziela Izraela
23 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej
30 sierpnia – 12. niedziela po Trójcy Świętej

wrzesień
6 września – 13. niedziela po Trójcy Świętej
13 września – 14. niedziela po Trójcy Świętej
20 września – 15. niedziela po Trójcy Świętej
27 września – 16. niedziela po Trójcy Świętej

październik
4 października – 17. niedziela po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw
11 października – 18. niedziela po Trójcy Świętej
18 października – 19. niedziela po Trójcy Świętej
25 października – 20. niedziela po Trójcy Świętej
31 października – sobota – Pamiątka Reformacji

listopad
1 listopada – niedziela – Pamiątka Umarłych
8 listopada – 3. niedziela przed końcem roku kościelnego
15 listopada – przedostania niedziela roku kościelnego
22 listopada – ostatnia niedziela roku kościelnego – Niedziela Wieczności
29 listopada – 1. niedziela w Adwencie

grudzień
6 grudnia – 2. niedziela w Adwencie
13 grudnia – 3. niedziela w Adwencie
20 grudnia – 4. niedziela w Adwencie
24 grudnia – czwartek – Wigilia Narodzenia Pańskiego
25 grudnia – piątek – 1. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
26 grudnia – sobota – 2. dzień Świąt Narodzenia Pańskiego
27 grudnia – 1. niedziela po Narodzeniu Pańskim
31 grudnia – czwartek – zakończenie roku

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - lipiec

3.07 2022 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

10.07 2022 Niedziela

4. niedziela po Trójcy Świętej

17.07 2022 Niedziela

5. niedziela po Trójcy Świętej

24.07 2022 Niedziela

6. niedziela po Trójcy Świętej

31.07 2022 Niedziela

7. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22