Pobożni chrześcijanie!

Ponieważ nieprzyjaźnie wobec mnie nastawieni uważają, żem zwodziciel i kacerz, przeto przed tym zgromadzeniem chętnie składam rachunek ze swej wiary. Chciałbym, żebyście najpierw wiedzieli; że we wszystkich sprawach, które dotyczą wspólnie wyznawanej wiary, jestem tego samego zdania co wszyscy prawowierni i roztropni ludzie. Stosownie do tego wyznaję wiarę jak następuje: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...” ! (tu następuje Apostolskie Wyznanie Wiary).

Teraz chciałbym wyjaśnić, jak to Wyznanie Wiary pojmuję. Jeśli na początku wyznając mówię: „Wierzę”, to przez słowo „wiara” rozumiem zaufanie, chociaż w Wyznaniu Wiary znajdują się zdania świadczące o tym, że „wiara” rozumiana jest także jako „darowanie wiary” (…) Ale w tym miejscu wiara oznacza zaufanie. Gdyby człowiek wierzył niezbicie, że istnieje tylko jeden Bóg, ale nie pokładał w Nim zaufania bez zastrzeżeń, czyniliby nic innego, jak ktoś, kto pośród nas wierzy, że Turcy czczą Mahometa, ale sam tego nie czyni...

Pełny tekst

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27